Chuyên mục: Pháp lý khác

người ở tù có mất quyền quản lý công ty

Người ở tù có mất quyền quản lý công ty?

Hỏi: Anh tôi đại diện theo pháp luật cho một công ty TNHH một thành viên, hiện bị tù giam nên muốn giải thể doanh nghiệp này. Anh tôi có được ký các hồ sơ gửi lên thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh để phục vụ thủ tục giải thể hay không? Luật sư […]

Các khoản phí phải nộp khi làm sổ đỏ

Các khoản phí phải nộp khi làm sổ đỏ

Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền đất được quy định tại điều 98 Luật Đất đai 2013 như sau: "Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất được nhận Giấy chứng nhận […]

quy trình đấu thầu qua mạng

Quy trình đấu thầu qua mạng

Đấu thầu qua mạng là đấu thầu được thực hiện thông qua việc sử dụng hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng được quy định tại Điều 60 Luật đấu thầu 2013. Quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng Căn cứ theo Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT quy […]

Mẫu báo cáo kết quả công việc

Mẫu báo cáo kết quả công việc

Mẫu báo cáo kết quả công việc được áp dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp và tổ chức có quản lý người lao động, được sử dụng cho mục đích tổng hợp lại kết quả công việc đã thực hiện được trong ngày, trong tuần hoặc trong tháng tùy theo yêu cầu. Người quản […]

hợp đồng nguyên tắc

Hợp đồng nguyên tắc

Trong quá trình giao dịch với nhau, mọi thay đổi đều được điều chỉnh bằng hợp đồng nguyên tắc và hợp đồng nguyên tắc chính là cơ sở để các bên tiến hành ký kết hợp đồng kinh tế chính thức. Hợp đồng nguyên tắc là một loại hợp đồng thể hiện sự thỏa thuận […]

No image thumbnail

Hợp đồng thiết kế xây dựng

Mẫu hợp đồng thiết kế xây dựng là mẫu bản hợp đồng được lập ra để ký kết về việc tư vấn và thiết kế kiến trúc của công trình xây dựng. Mẫu hợp đồng nêu rõ thông tin của hai bên, nội dung tư vấn và thiết kế kiến trúc cho công trình…

mẫu giấy ủy quyền công ty-luật thiên minh

Mẫu giấy ủy quyền công ty

Giấy ủy quyền công ty hoặc cá nhân là văn bản pháp lý trong đó ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện mình thực hiện một hoặc nhiều công việc trong phạm vi quy định tại giấy ủy quyền.

quan hệ pháp luật hành chính-luật thiên minh

Quan hệ pháp luật hành chính

Quan hệ pháp luật hành chính là quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình quản lý hành chính Nhà nước, được điều chỉnh bởi các quy phạm pháp luật hành chính giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân mang quyền và nghĩa vụ đối với nhau theo quy định của pháp luật hành chính.

luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em-luật thiên minh

Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Để nâng cao trách nhiệm của gia đình, cơ quan Nhà nước, nhà trường, tổ chức xã hội và công dân trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhằm bồi dưỡng các em trở thành công dân tốt của đất nước theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Giải quyết khiếu nại tranh chấp đất đai

Tư vấn khiếu nại hành chính

Khiếu nại hành chính là một hoạt động diễn ra khá phổ biến trong đời sống xã hội hiện nay, bất kỳ hành vi hành chính hay quyết định hành chính nào vi phạm pháp luật xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức đều có thể bị khiếu nại